baner
 

Výročná správa za rok 2003

Vložil: Tomáš Huba | Publikované: 10.03.2004 00:00
Rok 2003:
Slovenská e-akadémia, n. o., latinsky E-Academia Slovaca, n. o. bola založená dňa 10. 12. 2004 na zakladajúcom zasadnutí, kde sa určili základné ciele a úlohy a zvolili sa orgány organizácie. Zaregistrovaná bola dňa 29. 12. 2003 na poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických a informačných služieb. V roku 2003 sa zamerala na prípravu na činnosť v ďalšom období.

Príjmy:
vklad zakladateľov 2000 Sk
úroky 6 Sk
dary od fyzických osôb 158000 Sk
spolu 160006 Sk

Výdavky:
bankové poplatky 82 Sk
daň z úrokov 0 Sk
ostatné výdavky 1644 Sk
spolu 1726 Sk

Konečný zostatok k 31. 12. 2003 158280 Sk

Správna rada na svojom zasadnutí dňa 3. 3. 2004 prerokovala a schválila výročnú správu za rok 2003.

Revízor súhlasí s uvedeným stavom hospodárenia neziskovej organizácie.

V zložení orgánov neziskovej organizácie nedošlo k žiadnym zmenám.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Odporúčame prehladač Firefox