baner
 

Kontakt

Vložil: Tomáš Huba | Publikované: 03.02.2004 00:00

Slovenská e-akadémia, n.o.
Sadmelijská 1, 831 06 Bratislava
Tel/Fax: 02 - 44 88 47 10
Email: eas@eas.sk

IČO: 36077526
DIČ: 2021770201

Účet č.: 2623012250
Názov účtu: Slovenská e-akadémia, n.o.
Vedený v Tatra banke, a.s., Hodžovo Nám. 3, 811 06 Bratislava
Kód banky: 1100
SWIFT kód: TATR SK BX
IBAN SK42 1100 0000 0026 2301 2250

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Odporúčame prehladač Firefox